Krúžky školský rok 2017/2018

 

 

Krúžok tanečný BENIdance PIŠKÓTKY 2017/2018 - organizuje BENITIM, o.z. - www.benitim.sk
odborná vedúca: Patrícia Štefucová (absolvent bilingválneho gymnázia, študent UKPF)
kontakt: 0940 825 532
číslo účtu: SK5402000000002977831851
k vyučovaniu: športové oblečenie a obuv
 
Krúžok výtvarný 2017/2018 - organizuje Materská škola Velehradská - www.velehradskams.webnode.sk
pedagóg: PaedDr. Izabela Holá
kontakt: 02 / 559 696 32
k vyučovaniu: plášť
 
Krúžok šikovných rúk 2017/2018 - organizuje Materská škola Velehradská - www.velehradskams.webnode.sk
pedagóg: PaedDr. Izabela Holá
kontakt: 02 / 559 696 32
 
Krúžok anglického jazyka ANGLOspeaker BUBLINKY 2017/2018 - organizuje BENITIM, o.z. - www.benitim.sk
pedagóg: Mgr. Zuzana Kubáleková (absolvent FFUK, predškolská pedagogika)
kontakt: 0940 825 532
číslo účtu: SK5402000000002977831851
 
Krúžok spevácky 2017/2018 - organizuje Materská škola Velehradská - www.velehradskams.webnode.sk
pedagóg: Jarmila Štvrtecká
kontakt: 02 / 559 696 32
 
Krúžok športový ŠPORTmaniak GUMKÁČI 2016/2017 - organizuje BENITIM, o.z. - www.benitim.sk
pedagóg: Mgr. Tomáš Kecskéš (absolvent UKPF)
odborná vedúca: Mgr. Lucia Plevková (absolvent FTVŠ, doktorand)
kontakt: 0940 825 532
číslo účtu: SK5402000000002977831851
k vyučovaniu: športové oblečenie a obuv

IT krúžok 2017/2018 - organizuje Materská škola Velehradská - www.velehradskams.webnode.sk
pedagóg: Mgr. Tatiana Kršáková
kontakt: 02 / 559 696 32