Oľga Ličková – riaditeľka MŠ

                                                                                  

Eva Reháková – štatutárna zástupkyňa                                        

a vedúca elokovaného pracoviska Budovateľská                                      

                                                                      

 

Zuzana Jankovičová - vedúca elokovaného pracoviska Tekovská


                                                                                                  

Agáta Faktorová – vedúca ŠJ Velehradská, Budovateľská a Tekovská

 

 

Velehradská                           

Pani učiteľky

PaedDr. Izabela Holá

Mgr. Mária Oravská

Kristína Karabová

Jarmila Štvrtecká

                                 

Pani kuchárky

Lýdia Farkašová

Zita Nagyová

                                   

Pani upratovačka

Gabriela Kopinová  

 

Pán kurič

Peter Dubovský

 

Páni údržbári

Ján Kubica

Silvester Szocs

               

Budovateľská

Pani učiteľky

Mgr. Monika Orthová

Ružena Pešková

Hana Melcerová

Mária Bohonyová

Bc. Alena Šimková

                                  

Pani kuchárky

Mária Matyášová

Valéria Sisková

                                   

Pani upratovačky

Jana Požgaiová

Margita Rigóová

 

Tekovská

Pani učiteľky 

Gabriela Koóšová

Alena Helísková

Adriana Garová

                                   

Pani kuchárky

Margita Horváthová

Katarína Horváthová

                                   

Pani upratovačky

Eva Michalíková

Katarína Horváthová

 

 

 

 

 

O nás

Dostali maskota – zajaca

21.01.2010 20:26
MOSKVA. Zástupcovia Slovenskej pošty odovzdali v pondelok v Moskve hokejovej reprezentácii Slovenska 392 zásielok od fanúšikov. Ľudia z celého Slovenska mohli počas prvých šiestich dní majstrovstiev sveta posielať hokejistom listové zásielky, balíky a odkazy najrozličnejšieho charakteru. Obsah...

Zápis detí do školy

21.01.2010 12:30
https://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/slovensko-dnes/   zo dňa 13.01.2010

Materské školy: dobrovoľné alebo povinné?

21.01.2010 12:28
Izabela Holá, učiteľka MŠ na Velehradskej ulici v Bratislave s 35-ročnou praxou a skúsenosťami. „Istý čas som učila v Slovenskej národnostnej škole a gymnáziu v Budapešti, navštevovali ju deti od 2 a pol roka do 21 rokov. Jej absolventi sa výborne uplatnili v praxi aj zásluhou výučby štyroch...