Prehľad aktuálnych akcií v MŠ nájdete na www.facebook.com na stránke MŠ Velehradská

 

https://www.facebook.com/pages/M%C5%A0-Velehradsk%C3%A1/259513865898

 

 

 

 
        

 

 

Tieto akcie a besedy postupne čakajú deti počas celého roka

 

 

Spoločenské akcie:                                      

Šarkaniáda                                              

Posedenie so starými rodičmi 

Lampiónový sprievod pri príležitosti Martina na bielom koni                 

Posedenie s Mikulášom                             

Posedenie pod jedličkou                            

Vianočný bazár       

Fašiangový sprievod v maskách                                

Karneval     

Čítací deň                                           

Deň matiek                                              

Deň otcov                                                

MDD                                                       

Rozlúčka predškolákov                              

Módna prehliadka                                     

Kúzelníci

Návšteva mestskej knižnice

Divadlá ktoré uskutočňujú p. Oľga Hofmannová, p. Marta Pažická,

manželia Strinkovci, p. Anna Okapcová, p. Maroš Gregorička a ďalší

 

Besedy:

So spisovateľkou

So záchranárom

S poľovníkom

S rybárom     

S pediatrom

So stomatológom

Pravidelné návštevy ZŠ vrátane spoločnej hodiny telesnej výchovy

S kynológom