Mesačné školné – náklady spojené s hmotným zabezpečením - 22,61 € / mes
 

Stravné - 1,34 € / deň + 0,40 € réžia / deň tj: 1,74 € / deň

 

Príspevok rodičovského združenia na akcie a na prevádzku, ktorý si rodičia každoročne navrhnú a odsúhlasia na 1. Plenárnej schôdzi, je v tomto školskom roku 2018/19 – 10 € / mes

 

Výtvarný krúžok poskytuje materská škola a určuje cenu pre školský rok 2018/19 – 7 € / mes na výtvarný materiál

 

Krúžok šikovných rúk poskytuje materská škola a určuje cenu pre školský rok 2018/19 – 5 € / mes na výtvarný materiál

 

Spevácky krúžok poskytuje materská škola zdarma

 

Tanečný kurz,  športový kurz a kurz anglického jazyka poskytuje o.z. BENIklub a určuje cenu pre školský rok 2018/19 – tanečný - 105 € / rok (s možnosťou 2 platieb), športový 210 € / rok (s možnosťou 2 platieb), anglický 234 € / rok (s možnosťou 2 platieb).

 

Materská škola sprostredkúva poistenie proti krádeži v poisťovni Allianz, a.s.0,50 € alebo 1 € / rok

 

A úrazové poistenie v poisťovni Generali, a.s.3 € / rok