<iframe src="https://zverejnovanie.trimel.sk/Default.aspx?id=msvel&pagesize=10" width="100%" height="300px" frameborder="0">

OBOZNAMENIE_WEB_SKOLA.docx (29111)

Kolektivna zmluvy na roky 2019- 2020.odt (53094)

17594. Zmluva_ZO-2018A17594-1.docx (42211)
 

zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby.odt (16894)

Dodatok č. 1 k Protokolu č. 24 zverejnenie.doc (67072)
 

NZ_PZS_MS Velehradská.doc (148480)
 

Rámcová dohoda - Inportante - zásobníky Tork, 1. str..pdf (65394)
Rámcová dohoda - Inportante, 2. str..pdf (133009)
Rámcová dohoda - Inportante, 3. str..pdf (94274)
 

Rámcová dohoda 205 - Baribal.doc (98304)
 

Rámcová kúpna zmluva - Kocmundová (Sekerková), 1. str..pdf (74755)
 

Rámcová kúpna zmluva - Kocmundová, 2. str..pdf (103461)
Rámcová kúpna zmluva - Kocmundová, 3. str..pdf (109953)
Rámcová zmluva - Nomiland.doc (57344)
 

Servisná zmluva - BERENDSEN - rohože.pdf (148560)
 

Zmluva - oprava váh a závaží.jpeg (629017)
Zmluva - RONDO - orezy stromov, 2. str..pdf (88941)
Zmluva - RONDO - orezy stromov, 3. str..pdf (89705)
Zmluva - RONDO - ozezy stromov, 1. str..pdf (77150)
 

Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera, 1. str..pdf (121487)
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera, 2. str..pdf (175943)
Zmluva o elektronickej komunikácii - Dôvera, 3. str..pdf (193111)
Zmluva o vakonávaní kominárskych prác - 1. str..pdf (78317)
Zmluva o vykonávaní kominárskych prác, 2. str..pdf (113524)
Zmluva o vykonávaní kominárskych prác, 3. str..pdf (64058)
 

 

Protokol o zverení majetku obce - 1. str..pdf (104800)
Protokol o zverení majetku obce - 2. str..pdf (78392)

Zmluiva o združenej dodávke elektriny - MŠ Velehradská.pdf (135996)

 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2017 2. str..pdf (173998)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2017 3. str..pdf (115627)
Zmluva o poskytovaní právnych služieb 2017.pdf (122532)

Rámcová kúpna zmluva pre ŠJ - 2. str..pdf (143529)
Rámcová kúpna zmluva pre ŠJ.pdf (149913)
 

Informativna kopia mapy.pdf (42662)

Protokol 24-1.doc (64512)

Obchodná zmluva na dodávku mäsa - 2. str..pdf (85186)

Obchodná zmluva na dodávku mäsa.pdf (71936)

Nájomá zmluva - LADON - 3. str..pdf (124615)
Nájomná zmluva - ateliér LADON.pdf (78881)
Nájomná zmluva - LADON - 2. str..pdf (110166)
Nájomná zmluva - LADON - 4. str..pdf (96773)

DODATOK 1_Velehradská ee 2016.doc (158208)

Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny.doc (241664)

Priloha c1 k zmluve o dodavke elektriny.pdf (215993)

Vyberova konanie na obsadenie miesta riaditela MS Koniarekova.pdf (810120)

Servisná zmluva - PC.doc (39424)

Rámcová zmluva - p. Horniczký.docx (20,3 kB)

Zmluva - Drogéria Karin, 1. str.jpeg (557868)

Drogéria Karin, 2. str..jpeg (774,3 kB)

Drogéria karin, 3. str..jpeg (944853)

Velehradska.pdf (257077)

Rámcová zmluva - p. Horniczký.docx (20816)

Velehradská - kompostovač.pdf (640920)

Budovateľská 1, kompostovač.pdf (640128)

Tekovská-1, kompostovač.pdf (640548)

ZMLUVA o dielo 3.KM.doc (73728)

RKZ - Papera.docx (55192)

Zmluva KEMA-1.doc (46080)

Zmluva o dielo P. Kurej.doc (7287296)

Kupna zmluva KEMA SK.doc (4,6 MB)

Zmluva s Mc Ba Ruzinov.doc (3704320)

Zmluva o poskytovani pravnych sluzieb.doc (1652736)

POW-en.doc (6384128)

Poistna zmluva.doc (7157760)

Poistna zmluva Dodatok.doc (3742720)

Poistna zmluva Priloha a Zaznam o rokovani.doc (1798144)

Zmluva o dielo 3-4-2013.docx (5027474)

Zmluva o dielo 3-4-2013 2cast.docx (3696470)

Správa o výsledkoch MŠ scan.doc (1,1 MB)

Správa o výsledkoch MŠ.doc (149 kB)

Príloha č. 1 k Správe.doc (19,5 kB)

Príloha č. 2 k Správe.doc (19,5 kB)

Rozbor hosp.čin.rok 2009.doc (108 kB)

Správa o výsledkoch MŠ1.doc (232,5 kB)