Prevádzka materskej školy je pondelok – piatok 06:30 – 17:00

 

Prevádzka je prerušená počas štátnych sviatkov a v čase letných prázdnin v rozsahu 4 týždne.

 

 

 

MŠ Velehradská 24                                 
821 08  Bratislava – Ružinov                        

e-mail: msvelehradska@gmail.com

tel.: 02 / 5596 9632

                                     


Oľga Ličková                                             
riaditeľka MŠ  

mobil: 0911 956 175   

konzultačné hodiny: párny týždeň:     11:00 - 15:00

                                nepárny týždeň: 10:00 - 12:00 - 15:30 - 16:00

                  

 

Agáta Faktorová                                                                                                
vedúca školskej jedálne Velehradská, Budovateľská a Tekovská                                                     
e-mail: agata.faktorova@gmail.com

 

tel.: 02 / 5596 8775

konzultačné hodiny: pondelok - piatok: 07:30 - 15:30

                               streda 08:00 - 09:00 EP Budovateľská

                               štvrtok 08:00 - 09:00 EP Tekovská

 

  

Elokované pracovisko Budovateľská 10

821 08  Bratislava - Ružinov

 

 

e-mail: epbudovatelska@gmail.com

tel.: 02 / 5596 0640

 

Eva Reháková

štatutárna zástupkyňa riaditeľky a vedúca EP

mobil: 0911 956 176 

 

Agáta Faktorová

vedúca školskej jedálne Velehradská, Budovateľská a Tekovská

 

 

 

Elokované pracovisko Tekovská 7

821 09  Bratislava - Ružinov

 

e-mail: eptekovska@gmail.com

tel.: 02 / 5557 2813

 

Zuzana Jankovičová

vedúca EP

mobil: 0901 725 933

 

Agáta Faktorová

vedúca školskej jedálne Velehradská, Budovateľská a Tekovská